Save the date: pensioenvoorlichting ABP-transitieplan

Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) van kracht geworden. Deze wet heeft grote gevolgen voor de wijze waarop onze pensioenen tot stand komen. De keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de transitie naar de nieuwe regeling worden opgenomen in een transitieplan. Dit plan wordt (onder meer) aan de leden van de vakbonden voorgelegd. De CMHF wil dat haar leden een weloverwogen besluit kunnen nemen voordat zij hun stem hierover uitbrengen.

ABP is voornemens op 1 januari 2027 over te gaan naar de nieuwe regels voor pensioen. De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben binnen de kaders van de pensioenwet WTP bepaald hoe deze nieuwe regels er voor ABP precies uit gaan zien.

Hoorrecht

De verenigingen van gepensioneerden en van oud-werknemers hebben de gelegenheid gekregen om hun oordeel te geven over het concepttransitieplan. Zodra het proces rondom het hoorrecht volledig is afgerond, zal de CMHF het transitieplan voorleggen aan de leden.

Ledenraadpleging

De stemming over het transitieplan zal via de bij de CMHF aangesloten verenigingen plaatsvinden. Deze verenigingen zullen u tijdig nader informeren over de wijze waarop u uw stem kunt uitbrengen. Naar verwachting zullen deze stemmingen in de eerste helft van juni 2024 plaatsvinden.

Pensioenvoorlichting

Om u te helpen tot een afgewogen oordeel te komen, zal de CMHF uitleg geven over het transitieplan. Tijdens de bijeenkomst is het vanzelfsprekend ook mogelijk om vragen te stellen. U kunt zich aanmelden om live aanwezig te zijn, maar het is ook mogelijk om hier digitaal bij aan te sluiten.

Het volledige ABP-transitieplan 2024 treft u hier

Een samenvatting van het ABP-transitieplan treft u hier

Er zijn 2 bijeenkomsten gepland.

De eerste bijeenkomst is op 15 mei in Nieuwegein: aanmelden kan hier

De tweede bijeenkomst is op 30 mei in Den Haag: aanmelden kan hier