Onze pensioenvisie

Het pensioenstelsel is er voor werkenden en gepensioneerden. Immers, als u werkt, zet u geld opzij voor uw pensioen. Het is uitgesteld loon. De CMHF behartigt de pensioenbelangen van álle werkenden en gepensioneerden: de CMHF wil een eerlijk en solidair pensioen voor alle generaties. Tegenstellingen tussen werkenden en gepensioneerden of tussen leeftijdsgroepen moeten worden vermeden.

De CMHF wil een eerlijk pensioen voor werknemers in alle functieniveaus. Stelselwijzigingen die bepaalde groepen bevoordelen, wijzen we af.

De CMHF is voorstander van een collectief pensioen. Want als je samen optrekt, krijg je ook pensioen als je ouder wordt dan gemiddeld, ziek wordt of arbeidsongeschikt. Daarbij bereik je door samen te beleggen een hoger pensioen dan als iedereen voor zichzelf spaart. Collectief beleggen leidt ook tot betere keuzes en minder risico’s.

De CMHF strijdt voor een welvaartsvast pensioen. Dat wil zeggen dat de pensioenuitkering het mogelijk maakt om uw huidige levensstandaard ook na uw pensionering voort te zetten.

Pensioen is een kostbare arbeidsvoorwaarde, want u spaart ongeveer 20 procent van uw loon voor uw oude dag. Dat is elke week een dag werken voor uw pensioen (bij een vijfdaagse werkweek). Uw geld wordt toevertrouwd aan een pensioenfonds en komt later weer naar u toe in de vorm van een pensioenuitkering. Het is uw geld, dus u hebt er recht op te weten wat er met dat geld wordt gedaan. De CMHF zet zich ervoor in dat informatie over het pensioen toegankelijk en begrijpelijk is. Tegelijkertijd vindt de CMHF het ieders verantwoordelijkheid om gebruik te maken van de informatie die er is, en goed geïnformeerd te zijn over het pensioen.

Onze pensioenstandpunten zijn geworteld in onze missie.