Onze missie

De CMHF (Centrale van Middelbare en Hogere Functionarissen bij overheid, onderwijs, bedrijven en instellingen) is een koepel van beroepsverenigingen die zowel op professioneel vlak als op het gebied van arbeidsvoorwaarden individuele en collectieve belangen behartigt.

Op dit moment verenigt de CMHF 41 beroeps- en belangenverenigingen, samen goed voor 64.000 leden. Sommige van die verenigingen zijn al in de 19e eeuw opgericht, voordat er vakbonden waren. Ze zijn ontstaan vanuit beroepstrots en het verlangen een beroep zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.

Een rationele, op feiten gebaseerde insteek is nog steeds kenmerkend voor de opstelling van de CMHF. Het is onze missie om op basis van argumenten, dus zonder vooraf ingenomen politieke of levensbeschouwelijke visie, verenigingen te helpen een optimale werksituatie te creëren voor alle beroepsbeoefenaren.

De CMHF ondersteunt de aangesloten verenigingen op drie terreinen.

  • Wij komen op voor de arbeidsvoorwaarden en pensioenen van de leden van beroepsverenigingen.
  • Wij ondersteunen beroepsverenigingen in het dagelijks werk door cao-onderhandelaars te bieden, administratieve taken te verrichten, trainingen te geven en kortingen te regelen bij verzekeraars.
  • Wij bieden een platform waar beroepsverenigingen kennis en ervaring kunnen delen.

 

Gezien de aard van de aangesloten verenigingen komt de CMHF in het bijzonder op voor de belangen van middelbaar en hoger personeel dat werkzaam is in de publieke sector.

Lees meer over de CMHF op onze algemene website.