Thema: Pensioenakkoord

Samenvatting

In 2020 waren vakbonden, werkgeversorganisaties en overheid eruit: na tien jaar praten sloten ze een akkoord over een nieuwe inrichting van het pensioenstelsel. Het gaat dan om het aanvullend pensioen, dat via de werkgever wordt opgebouwd en boven op het staatspensioen (de AOW) komt.

De nieuwe inrichting van het pensioenstelsel is nodig omdat pensioenuitkeringen steeds vaker niet konden worden geïndexeerd of zelfs werden verlaagd. Daarbij zorgde de flexibilisering van de arbeidsmarkt ervoor dat het principe dat iedereen evenveel premie betaalt (de ‘doorsneepremie’), niet meer rechtvaardig werd gevonden. Ook was er bij de deelnemers meer behoefte aan maatwerk en keuzevrijheid.

De belangrijkste punten uit het akkoord:

  • De AOW-leeftijd gaat minder snel stijgen dan nu het geval is. Vanaf 2025 stijgt de AOW-leeftijd mee met de gemiddelde levensverwachting.
  • De doorsneepremie wordt afgeschaft. De premie wordt leeftijdsonafhankelijk en leidend voor de pensioenopbouw. Pensioenopbouw wordt lager naarmate men ouder wordt.
  • Op de pensioendatum mag de deelnemer maximaal 10% van de pensioenwaarde opnemen.
  • Het nabestaandenpensioen zal eenvoudiger en uniformer moeten worden.
  • Werkgevers krijgen tijdelijk de mogelijkheid om fiscaal aantrekkelijke regelingen te treffen voor werknemers die vervroegd met pensioen willen gaan.

Verder lezen

De uitkomsten van het pensioenakkoord zijn omgezet in een concept-wetsvoorstel. Tussen 16 december 2020 en 12 februari 2021 kon iedereen op het voorstel reageren. Uiteraard heeft de CMHF samen met de VCP ook een reactie gestuurd, die staat hier.

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) heeft de CMHF vertegenwoordigd in de onderhandelingen over de herziening van het pensioenstelsel. Lees hoe het akkoord tot stand is gekomen en hoe de VCP ertegenaan kijkt

Artikelen Pensioenpost

In de CMHF-nieuwsbrief Pensioenpost wordt veel aandacht besteed aan het pensioenakkoord. Verschenen nummers zijn hier te bekijken. Neem een gratis abonnement!

Hebt u vragen over het pensioenakkoord? Stuur een mail naar pensioen@cmhf.nl.