Pensioenvoorlichting ABP-transitieplan, bijeenkomst 15 mei 2024, Nieuwegein

Hoorrecht

De verenigingen van gepensioneerden en van oud-werknemers hebben de gelegenheid gekregen om hun oordeel te geven over het concepttransitieplan. Zodra het proces rondom het hoorrecht volledig is afgerond, zal de CMHF het transitieplan voorleggen aan de leden.

Ledenraadpleging

De stemming over het transitieplan zal via de bij de CMHF aangesloten verenigingen plaatsvinden. Deze verenigingen zullen u tijdig nader informeren over de wijze waarop u uw stem kunt uitbrengen. Naar verwachting zullen deze stemmingen in de eerste helft van juni 2024 plaatsvinden.

Pensioenvoorlichting

Om u te helpen tot een afgewogen oordeel te komen, zal de CMHF uitleg geven over het transitieplan. Tijdens de bijeenkomst is het vanzelfsprekend ook mogelijk om vragen te stellen. U kunt zich aanmelden om live aanwezig te zijn, maar het is ook mogelijk om hier digitaal bij aan te sluiten.

15 mei, 2024 15 mei, 2024
aanvang: 16:00 uur einde: 17:30 uur
NBC Nieuwegein
Maximaal 75 inschrijvingen
Gratis voor niet-leden Gratis voor leden
Spreker:

Registratie