Privacyverklaring AVG

De Centrale voor Middelbare- en Hogere Functionarissen (CMHF), gevestigd aan de Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.cmhf.nl Bezuidenhoutseweg 60, 2594 AW Den Haag, 070 – 3499745

Bij vragen kunt u contact opnemen met Maartje te Hennepe via m.tehennepe@cmhf.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De CMHF verwerkt uw persoonsgegevens omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt in het kader van een lidmaatschapsaanvraag, of in het kader van CMHF-communicatie (verzending nieuwsbrief/persbericht, etc.). Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • E-mailadres
  • Werkgegevens
  • Lidmaatschapsgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De CMHF verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: werk. Deze gegevens gebruiken wij om te beoordelen bij welke bij de CMHF aangesloten vakorganisatie u voor een eventueel lidmaatschap terecht kunt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De CMHF verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of persbericht
  • U te kunnen mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Geautomatiseerde besluitvorming

De CMHF neemt geen, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de CMHF) tussen zit. De CMHF gebruikt hier geen computerprogramma’s of -systemen voor.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De CMHF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens gerelateerd aan verzenden (online) informatie bewaren wij zo lang als u zelf ingeschreven wenst te blijven.

Delen van persoonsgegevens met derden

De CMHF verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals La Post voor verzending van onze nieuwsbrief of Google Analytics), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De CMHF blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.