Pensioenoverleg op alle niveaus

De CMHF zet zich in voor een goed pensioen. Om dat te realiseren is op vier niveaus overleg nodig.