Onze vertegenwoordigers

De pensioenvertegenwoordigers van de CMHF hebben verstand van pensioenzaken en beschikken over leidinggevende en bestuurlijke ervaring. Zij komen niet alleen op voor CMHF-leden, maar hebben oog voor de belangen van iedereen en proberen tot oplossingen te komen die voor iedereen goed zijn. Ze zijn vrij om eigen standpunten in te nemen, maar ze hebben wel gezamenlijk overleg in de beleids- en adviescommissie van de CMHF. De pensioenvertegenwoordigers zijn transparant en leggen verantwoording af over wat ze doen.

Anne Gram

lid van het bestuur van ABP

Jacqueline van Langeraad-Goes

Onderhandelaar UNIENFTO/pensioenwoordvoerder CMHF, lid Pensioenkamer, lid werkgroep pensioenen VCP, lid beleidsadviescommissie CMHF, lid centrale beleidsadviescommissie VCP.

Fabian Ouwehand

Lid van de sectie actieven van de fractie CMHF in het verantwoordingsorgaan ABP.

Jan Hut

Beleidsmedewerker en onderhandelaar bij de CMHF, ondersteuner van de Beleidsadviescommissie van de CMHF.

Erik Rutten

Woordvoerder namens de CMHF in de Pensioenkamer.