Onze vertegenwoordigers

De pensioenvertegenwoordigers van de CMHF hebben verstand van pensioenzaken en beschikken over leidinggevende en bestuurlijke ervaring. Zij komen niet alleen op voor CMHF-leden, maar hebben oog voor de belangen van iedereen en proberen tot oplossingen te komen die voor iedereen goed zijn. Ze zijn vrij om eigen standpunten in te nemen, maar ze hebben wel gezamenlijk overleg in de beleids- en adviescommissie van de CMHF. De pensioenvertegenwoordigers zijn transparant en leggen verantwoording af over wat ze doen.