Overleg met werkgeversorganisaties

In het algemeen maken vakbonden en werkgeversorganisaties per bedrijfstak afspraken over arbeidsvoorwaarden. Dus ook over de inhoud van de pensioenregeling. De Pensioenwet en belastingregels vormen de kaders waarbinnen die afspraken kunnen worden gemaakt. De afspraken worden vastgelegd in een collectieve arbeidsovereenkomst (cao), die door de minister van Sociale Zaken bindend wordt verklaard voor een gehele bedrijfstak.

Overheid

Bij de overheid en in het onderwijs wordt niet gesproken over bedrijfstakken, maar over sectoren. Het cao-overleg vindt per sector plaats.  Daarop is één uitzondering: het onderwerp pensioen. Daarover overleggen alle overheidssectoren gezamenlijk in de Pensioenkamer, die is ondergebracht bij de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid. De CMHF heeft twee vertegenwoordigers in de Pensioenkamer.

De CMHF heeft cao-onderhandelaars in dienst die met de diverse overheden onderhandelen over de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren.