Intern overleg

De CMHF komt op voor de pensioenbelangen van 62.000 leden van 41 beroepsorganisaties. Om tot gezamenlijke standpunten te komen, wordt het CMHF-beleid voorbereid in de Beleidsadviescommissie, waarin de aangesloten verenigingen zijn vertegenwoordigd. De adviezen van de commissie worden in het Centraal Bestuur van de CMHF besproken. Vervolgens wordt het CMHF-standpunt definitief vastgesteld. Het Centraal Bestuur, waarin dertien vertegenwoordigers van de aangesloten verenigingen een zetel hebben, legt over het gekozen standpunt verantwoording af aan de Ledenraad. Daarin zijn alle aangesloten verenigingen vertegenwoordigd.

Onderhandelaars

De CMHF heeft onderhandelaars die CMHF-standpunten overbrengen in diverse externe overlegorganen. Vaak gaat dat rechtstreeks, maar in het overleg over het landelijk pensioenbeleid wordt de CMHF vertegenwoordigd door de Vakcentrale voor Professionals (VCP). De VCP heeft mede namens de CMHF een stem in de Sociaal-Economische Raad, bij de Stichting van de Arbeid, bij de Autoriteit Financiële Markten en bij De Nederlandsche Bank.

VCP

De Vakcentrale voor Professionals (VCP) vertegenwoordigt niet alleen de CMHF, maar ook andere organisaties voor professionals. Voordat de VCP een gezamenlijke stem kan laten horen over het landelijk pensioenbeleid, moeten de aangesloten organisaties dus op één lijn komen. Dat gebeurt in de Werkgroep Pensioenen van de Centrale Beleidsadviescommissie van de VCP. De Werkgroep Pensioenen adviseert het Algemeen Bestuur van de VCP over welk standpunt in te nemen. Het Algemeen Bestuur beslist.

De CMHF heeft twee vertegenwoordigers in de Werkgroep Pensioenen. Als lid van de VCP heeft de CMHF ook zitting in het VCP-bestuur.