Op 1 juli 2023 is de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) van kracht geworden. Deze wet heeft grote gevolgen voor de wijze waarop onze pensioenen tot stand komen. De keuzes, overwegingen en berekeningen die ten grondslag liggen aan de transitie naar de nieuwe regeling worden opgenomen in een transitieplan. Dit plan wordt (onder meer) aan de leden van de vakbonden voorgelegd. De CMHF wil dat haar leden een weloverwogen besluit kunnen nemen voordat zij hun stem hierover uitbrengen.

ABP is voornemens op 1 januari 2027 over te gaan naar de nieuwe regels voor pensioen. De sociale partners (werkgevers- en werknemersorganisaties) hebben binnen de kaders van de pensioenwet WTP bepaald hoe deze nieuwe regels er voor ABP precies uit gaan zien.

Op 15 en 30 mei heeft de pensioenvertegenwoordiger van de CMHF, mevrouw Jacqueline van Langeraad-Goes de belangstellende leden van de bij de CMHF aangesloten verenigingen meegenomen in de wijze waarop het ABP de huidige pensioenen wil “invaren” in de regeling die aan de Wet Toekomstige Pensioenen voldoet.

Hier vindt u de PowerPoint presentatie die mevrouw Van Langeraad heeft gebruikt om haar betoog te ondersteunen.

Van de voorlichting op 15 mei j.l. is een video-opname gemaakt. Deze kunt u hier terugzien en luisteren.

Voor vragen en opmerkingen kunt u een e-mail sturen naar centrale@CMHF.nl o.v.v. Pensioenvoorlichting.