Te hoge AOW-partnertoeslag moet terug

Door een administratieve fout hebben sommige deelnemers te veel en anderen te weinig aanvulling op de AOW ontvangen. ABP gaat dat corrigeren.

In december vorig jaar berichtte minister Koolmees de Kamer over de stand van de uitvoering sociale zekerheid. Hierin werd melding gemaakt van een incident betreffend een foutieve gegevensuitwisseling tussen de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en APG, waardoor er te veel aanvulling op de AOW uitbetaald werd. De SVB levert namelijk gegevens over AOW-gerechtigden aan het pensioenfonds ABP, via de uitvoerder van ABP, APG. “Onlangs is gebleken dat zich een fout in de gegevensuitwisseling over de AOW-partnertoeslag heeft voorgedaan in de periode december 2013-mei 2015. Voor ruim 2.000 personen zijn geen wijzigingen in de AOW-partnertoeslag doorgegeven aan APG. ABP heeft als gevolg daarvan te hoge aanvullingen op de partnertoeslag betaald.”

Betalen of ontvangen

Inmiddels is duidelijk geworden dat ongeveer 1050 deelnemers van ABP hierbij betrokken zijn. Hiervan heeft een deel te weinig uitbetaald heeft gekregen. Zij krijgen dit alsnog uitgekeerd. Keerzijde is dat er ook mensen zijn die te veel hebben ontvangen. De SVB betaalde de partnertoeslag evenals ABP, terwijl ABP normaal hetgeen de SVB niet uitkeert aanvult. ABP gaat deze te veel betaalde bedragen nu terugvorderen. Dit zal bij ca. 700 deelnemers het geval zijn, waarbij in totaal te veel betaalde pensioenuitkering van in totaal €3 mln teruggevorderd worden. Ongeveer 350 deelnemers ontvangen een nabetaling.

AOW-partnertoeslag

De AOW-toeslag voor een partner is vanaf 2015 vervallen. Daarvoor kon men een toeslag boven op de AOW krijgen als de partner nog geen AOW kreeg en niet te veel verdiende. Indien iemand nu een AOW-toeslag krijgt en de partner gaat werken, dan worden de inkomsten van de toeslag afgehaald. Ook de inkomsten van betrokkenen zelf spelen een rol bij de hoogte van de toeslag. De ABP-regeling vult aan tot de oorspronkelijke toeslag, en varieert dus in hoogte. Bij een aanpassing van de SVB-toeslag beweegt de ABP-aanvulling dus mee, het zijn twee communicerende vaten.

Het zure is dat betrokkenen op geen enkele wijze hadden kunnen weten dat zij te veel, dan wel te weinig ontvingen. APG, de uitvoerder van ABP, krijgt de gegevens rechtstreeks van de SVB. De betrokkenen hebben dus zelf niet iets vergeten door te geven, of anderszins invloed hierop gehad.