Rauwe randjes nieuw nabestaandenpensioen vragen om oplossing

In de voorstellen voor het nabestaandenpensioen in de nieuwe Pensioenwet zit een aantal onvolkomenheden. Die kunnen nabestaanden onevenredig hard treffen. De VCP pleit daarom in een opiniestuk voor aanpassingen.

Het arbeidsgerelateerde nabestaandenpensioen is een complex onderwerp dat de gemoederen al jaren bezighoudt, vanwege de veelvoud van verschillende regelingen die bestaan. Politieke voorstellen en een advies van de Stichting van de Arbeid over het nabestaandenpensioen worden meegenomen in de nieuwe Pensioenwet. Er zitten veel verbeteringen in. Maar de invulling hiervan kent nog rauwe randjes:

• een onnodig duur systeem dat hoogstwaarschijnlijk zal leiden tot lagere dekkingen;
• grote verschillen in de uitkering tussen overlijden vlak voor en na pensioendatum;
• nabestaanden kunnen ondanks jarenlange opbouw van nabestaandenpensioen toch met lege handen komen te staan.

Hier is veel te weinig aandacht voor vindt de VCP. De VCP roept het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op alvorens de wetgeving aan de Tweede Kamer te sturen, hier betere keuzes in te maken en doet in dit opinieartikel hiertoe voorstellen om een deel van deze rauwe randjes in de vormgeving van het nieuwe nabestaandenpensioensysteem (NP) op te lossen.

Bron en het hele artikel is te lezen op de website van de VCP – klik hier.