Verkiezingen Verantwoordingsorgaan ABP

Zoals u weet vonden in de afgelopen periode de verkiezingen voor het VO ABP plaats. Inmiddels is de voorlopige uitslag bekend gemaakt, helaas met een teleurstellende uitslag voor de CMHF. In de afgelopen jaren bezaten wij 1 actieve en 1 postactieve plaats, dit is geminimaliseerd naar 1 actief lid.

De CMHF is veel dank verschuldigd aan Jacqueline van Langeraad-Goes en Hans Leijh voor hun jarenlange inzet in het Verantwoordingsorgaan. De komende 4 jaar zal Fabian Ouwehand zitting nemen in het Verantwoordingsorgaan, wij wensen hem een mooie en succesvolle tijd. Wij danken alle kandidaten voor hun enthousiasme en inzet en hopen hen de komende jaren nog veel tegen te komen  op het pensioendossier.

De CMHF zal in de komende tijd de campagne evalueren, onderzoeken hoe wij onze doelgroep beter kunnen bereiken en in samenspraak met Fabian en de Beleidsadviescommissie zal gekeken worden hoe de terugkoppeling richting de leden beter kan plaatsvinden.

Vanzelfsprekend houden wij u via de PensioenPost u op de hoogte van de ontwikkelingen in het VO en overige gremia.

Fabian Ouwehand