CMHF kandidaat nummer 1 gepensioneerden:

de heer Hans Leijh, sector Defensie

“Ik wil na vier jaar mijn werkzaamheden in het verantwoordingsorgaan met overtuiging voortzetten. Er moet nog veel worden gedaan. Het ABP zit midden in een traject waarin het bestuursmodel (governance) verandert van een paritair model naar een omgekeerd gemengd model met de splitsing in een uitvoerend – en niet-uitvoerend bestuur. Voorts zal de komende zich kenmerken door de verandering van het huidige pensioenstelsel. De transitie naar een nieuw pensioencontract zal – naast de normale rol en taken – veel vragen van het nieuwe VO. Zeker ook vanuit de optiek van deelnemers en gepensioneerden. Het is gelet op alle discussies over de wijze van transitie naar het nieuwe stelsel van belang dat ook de belangen van gepensioneerden volwaardig worden behartigd.”

Klik hier voor de Flyer CMHF