Hoofdlijnenresultaat ABP-pensioenregeling

Op 15 december heeft de Pensioenkamer (de sociale partners in de overheids- en onderwijssectoren) een hoofdlijnenresultaat bereikt over een nieuwe ABP-pensioenregeling. Een nieuwe ABP-pensioenregeling is nodig vanwege het nieuwe pensioenstelsel dat volgt uit de Wet toekomst pensioenen. Sociale partners hebben, samen met ABP, de ambitie om de nieuwe pensioenregeling per 1 januari 2027 in te laten gaan.

Proces

De komende periode worden de afspraken uitgewerkt en toegelicht in een wettelijk voorgeschreven transitieplan. Het concept van dat transitieplan is naar verwachting in eind februari 2024 gereed. Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers worden over het concept-transitieplan apart gehoord, omdat zij niet rechtstreeks betrokken zijn bij het overleg. Dat gebeurt op 27 en 28 maart 2024. Hierna zal de achterbanraadpleging plaatsvinden. Sociale partners streven ernaar om voor de zomer van 2024 een definitieve afspraak te hebben over de nieuwe pensioenregeling. ABP kan daarna aan de slag met de implementatie van de nieuwe pensioenregeling.

De gemaakte afspraken zijn beschreven in een hoofdlijnenresultaat.

 

Foto boven het artikel: Jeroen Kransen / Visualhunt