CMHF kandidaat nummer 7 actieven:

de heer Marc de Natris, sector Defensie

Van 4 tot en met 24 april aanstaande kunnen ABP-deelnemers stemmen voor het Verantwoordingsorgaan. Het verantwoordingsorgaan is een soort medezeggenschapsraad van het ABP. ABP-deelnemers ontvangen kort voor 4 april een uitnodiging om te stemmen. Bent u net als ik van mening dat het ABP-bestuur veel meer naar de belangen van de deelnemers moet gaan kijken en dat zij minder aan de leidraad van het kabinet en De Nederlandsche Bank moeten gaan lopen stem dan CMHF. ABP is een economische grootmacht dankszij ons uitgesteld loon dat zij namens ons mogen beheren. Het wordt tijd dat ABP zich ook gaat gedragen als een economische grootmacht. Een grootmacht die het voortouw moet gaan nemen en samen met andere grote pensioenfondsen namens hun deelnemers eisen gaan stellen aan het kabinet. Om te beginnen dat de politieke spelletjes rondom ons uitgesteld loon (pensioen) o.a. de opgelegde niet realistische rekenrente worden gestopt. Het wordt tijd dat alle deelnemers zowel jong als oud krijgen waar zij recht op hebben: indexatie. Met een gemiddeld rendement van 7% de afgelopen jaren en een vermogen van ruim 500 miljard is en was hier geld genoeg voor.
Bent u het met het bovenstaande eens dan hoop ik dat u de moeite neemt om op de CMHF te gaan stemmen en dat u dit bericht deelt in uw netwerk. Mijn dank alvast hiervoor. Samen sterk voor ons pensioen Stem CMHF!