CMHF kandidaat nummer 3 actieven:

de heer Marc Daverveldt, sector Defensie

“Ik ben 60 jaar, 35 jaar gehuwd en sinds 2021 met FLO. Ik heb zowel een militaire als een civiele loopbaan gehad. Civiel heb ik 15 jaar als teamleider met een financieel-economische achtergrond gewerkt bij diverse pensioen-uitvoeringsorganisaties. Hierdoor heb ik ruime kennis van de complexe pensioenmaterie. Ik heb zowel bij Defensie als daarbuiten zitting gehad in werknemersvertegenwoordigingen zoals MC en OR. Deze kennis en ervaring wil ik inzetten om namens de deelnemers het ABP te helpen om huidige en toekomstige pensioenen zo goed mogelijk te beheren.”