CMHF kandidaat nummer 2 gepensioneerden:

de heer drs. Reginald Visser, sector Defensie

“Als oud-voorzitter CMHF, VCP en voormalig lid DB SER ben ik in de achterliggende jaren zeer betrokken geweest bij de totstandkoming van het huidige pensioenakkoord. Nu als voorzitter van het CDA-netwerk senioren, samen optrekkend met de overige seniorennetwerken uit de zojuist gevormde coalitie, volg ik in gesprekken met de fractie nauwgezet de uitwerking van het akkoord in het wetsvoorstel dat in de loop van dit jaar wordt behandeld. Mijn kennis, ervaring en politieke contacten motiveren me zeer als lid van het verantwoordingsorgaan ABP de belangen van deelnemers ABP, maar met name die van gepensioneerden, optimaal te behartigen.”