CMHF kandidaat nummer 2 actieven:

mevrouw Colette Kersten, sector Lokale Overheid

“Ik stel mij beschikbaar namens het CMHF als deelnemer voor het verantwoordingsorgaan van het ABP. Ik ben Functionaris Gegevensbescherming bij een gemeente en hou toezicht op het naleven van gegevensbescherming. Ik pleit voor een actief beleid, om het verschil tussen pensioenen van mannen en vrouwen te verkleinen. Dit bedraagt namelijk 40%. Kennis van zaken over het pensioen is daarbij belangrijk. Mijn deelname is ingegeven om bewustwording te creëren. Door op mij te stemmen ben ik er voor alle deelnemers, maar specifiek voor de positie van de vrouw die extra aandacht nodig heeft bij haar deelneming aan het ABP.”